Privacyverklaring

Kaipara Reizen respecteert de privacy van haar bezoekers op de website. We dragen er zorg voor dat alle informatie die u aan ons beschikbaar stelt vertrouwelijk wordt behandeld.

Deze privacyverklaring bevat de bepalingen voor de website www.kaiparareizen.nl en de behandeling van de verstrekte persoonlijke informatie. De verklaring gaat uit van het beginsel dat gebruikers zo veel mogelijk controle hebben over hun privacy en dat Kaipara Reizen zonder voorafgaande toestemming, geen (persoonlijke) informatie - welke te herleiden is tot de individuele gebruiker van onze website - aan derden ter beschikking stelt.

PRIVACYVERKLARING KAIPARA REIZEN
Kaipara Reizen eerbiedigt de persoonlijke levenssfeer zowel van de Internetgebruiker als van elke andere betrokken natuurlijke persoon, in overeenstemming met de geldende wetgeving. Het is niet uit te sluiten dat de tekst van de Privacy policy in de toekomst wijzigt.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van 'cookies' (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Browserinstellingen
U kunt een browser overigens zo instellen, dat deze geen cookies accepteert. Hiervoor verwijzen wij de bezoeker naar het help menu van de browser.

Bezoeken website
U kunt de website van Kaipara Reizen bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of welke informatie dan ook over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij gegevens van u vragen - om bijvoorbeeld contact met u te nemen, of om een offerte voor u op te stellen. Wanneer u informatie bij ons aanvraagt, delen wij uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dat noodzakelijk is voor de aard van uw aanvraag. In dat geval zullen wij u vooraf informeren.

VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS
Kaipara Reizen verzamelt alleen persoonlijke gegevens ten bate van informatieaanvragen en boekingen. De persoonsgegevens die door de klanten van Kaipara Reizen verwerkt voor de volgende doeleinden: klantenadministratie, opvolgen van boekingen, facturatie, direct marketing.

De belangrijkste gegevens, die wij per deelnemer verzamelen, zijn: voornaam, achternaam, adres, woonplaats, geboortedatum, gegevens identiteitsbewijs, geslacht, e-mailadres.

RECHTSGRONDEN VAN DE VERWERKING
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 (a),(b),(c),(f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:
(a) Toestemming
(b) Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
(c) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
(f) Noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen

BEWAARPERIODE
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer en facturatie zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (Onder andere op het vlak van boekhouden en belasting).

Vragen over privacy
Vragen over de privacyverklaring? Neem dan contact met ons op.